Ivan Zadrabaj,
Grafické štúdio vizuálnej identity a obalového dizajnu


- Kreatíva - Branding - Obalový dizajn - Stratégia -