Služby

01.

Firemná identita

Vytvorenie novej originálnej firemnej indentity, ktorá bude budovať povedomie, dôveryhodnosť, profesionalitu
a stabilný rast zisku a pozície na trhu. Je to preto zásadná investícia do budúcnosti.

02.

Obalový dizajn

Navrhneme profesionálne kreatívne koncepty etikiet
a obalov so štipkom elegancie, ktoré nebudú len dočasným riešením. Váš produkt potrebuje relevantnú a originálnu formu komunikácie.

03.

Stratégie

Pred samotnou tvorbou akejkoľvek značky je dôležité si spraviť prieskum a vopred zadefinovať uskutočniteľné ciele. Chceme investovať raz
a dlhodobo. Preto krátkodobé a neefektívne trendy ignorujeme.

Na to, aby sme mohli vytvoriť niečo kvalitné a originálne, pristupujem k projektom kreatívnym a otvoreným prístupom. Je veľmi dôležité spojiť myšlienky klienta a pretaviť ich spolu s mojou kreativitou a skúsenosťami do kvalitného estetického produktu.
Do svojich prác vkladám svoj estetický vkus, ktorý je moderný, vnímavý a originálny"

Spolupráce na rôznych projektoch sú vždy veľkou výzvou nájsť nové a originálne riešenie. Snažím sa nájsť nové estetické smerovania a riešenia, kvôli ktorým vychádzam zo zaužívaných komfortných úloh..

Cenové ponuky závisia od náročnosti a veľkosti projektu alebo zákazky.
Ak máte špecifické otázky, neváhajte ma kontaktovať.